Corfu 08

 created by weissOutdoors.com ©

Η Κέρκυρα παραμένει μία από τις πιο αξιοπρεπείς περιοχές της Ελλάδας για να επισκευθεί κανείς.

Όπου αξιοποιήθηκαν θετικά οι εμπειρίες, υπάρχει τελείως διαφορετική συμπεριφορά και επίπεδο.